De voordelen voor klanten

De voordelen van Eigen Huys zijn voor jou onder andere:

• Zelfstandig wonen in een eigen huis
• Zoveel mogelijk regelruimte en zelf kunnen bepalen
• Meedoen in de maatschappij in eigen buurt of wijk
• Met behulp van familie en eigen netwerk
• Sociaal contact met gelijkgestemden, samen een groep vormen
• Online contact mogelijk via Quli (digitaal platform)
• Vaste participatiecoach die de wijk en de buurt kent
• Deskundige ondersteuning en ‘achtervang’ dichtbij voor als het nodig isDe voordelen voor lokale partners

De voordelen van Eigen Huys voor de lokale partners in de wijk zoals bedrijven, scholen, verenigingen, welzijnsinstellingen, zorginstellingen en buurthuizen zijn onder andere:

• Bijdrage leveren aan de maatschappij (‘social society’)
• Behalen van doelen op het gebied van participatiewet, MVO en ‘social return’
• Versterken van de sociale cohesie en gemeenschapszin in eigen buurt
• Werven van vrijwilligers en arbeidskrachten
• Ondersteuning op maat
• Online contact mogelijk via Quli (digitaal platform)


De voordelen voor bedrijven

Specifieke voordelen van Eigen Huys voor bedrijven/werkgevers:

• Samenwerken op basis van concrete resultaatafspraken
• Aanpak gericht op duurzame plaatsing
• Kennis van wet- en regelgeving en subsidies
• Kennis van participatiewet, MVO en social return