Profiel Eigen Huys

Eigen Huys biedt een kwalitatief goede en betaalbare oplossing. De benodigde investeringen zijn beperkt door:

• Maximaal benutten van de eigen mogelijkheden van de cliënt
• Inzet van familie en het sociale netwerk
• Maken van groepsafspraken tussen cliënten, familie en bewoners
• Gebruik van nulde en eerstelijnsvoorzieningen (onder andere huisarts en sociaal wijkteam)
• Inschakelen van wijk en buurtVoor wie?

Eigen Huys is voor mensen die graag zelfstandig willen wonen en zoveel mogelijk op eigen kracht willen meedoen in de maatschappij. Maar dat niet op eigen kracht kunnen en daar soms deskundige hulp bij nodig hebben. Zoals mensen met een (licht) verstandelijke beperking, autisme (ASS), psychische hulpvragen (GGZ) of ouderdomsbeperking en dementie. Veel van deze mensen woonden tot voor kort in een intramurale zorginstelling in de gehandicaptenzorg, GGZ of ouderenzorg. Zij kunnen nu met behulp van Eigen Huys zelfstandig gaan wonen en volop meedoen in de maatschappij!

Financiële aspecten

Financiering van Eigen Huys is mogelijk binnen de kaders van de WMO, de participatiewet en de zorgverzekeringswet. Eigen Huys is dertig tot vijftig procent goedkoper dan een intramurale oplossing in de ABWZ. Een gemeente met 50.000 inwoners telt gemiddeld zo’n driehonderd kwetsbare burgers (van jong tot oud) die niet meer in aanmerking komen voor wonen met verblijf in de AWBZ en derhalve nu onder verantwoordelijkheid van de gemeente en WMO vallen. Daarvan komen circa honderd kwetsbare burgers in aanmerking voor Eigen Huys.

Levensdomeinen

De begeleiding van "cliënten" kan plaatsvinden op verschillende levensdomeinen:

 • Werk en dagbesteding
 • Wonen en huishouding
 • Sociaal netwerk
 • Activiteiten in samenleving
 • Gezondheid en veiligheid
 • Belangenbehartiging
 • Opvoeding en ouderschap
 • Financiën en inkomen

  Werk en dagbesteding

  Eigen Huys besteedt veel aandacht aan werk, ontwikkeling en dagbesteding. Wij beschikken over tal van mogelijkheden om burgers met grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. Dat kan in de vorm van:

 • Reguliere (betaalde) banen
 • Beroepsonderwijs, praktijkonderwijs en leerwerktrajecten
 • Sociale activering, arbeidstraining en arbeids (re-) integratie
 • Opstapbanen, mini-jobs en werkstages
 • Werken en trainen binnen het Eigen Huys
 • Arbeidsmatige dagbesteding
 • Vrijwilligerswerk
 • Overige vormen van dagbesteding
 • Jobfinding, jobmatching en jobcoaching

  Cliënten, familie en bewoners kunnen diverse aanvullende servicediensten afnemen. Hierover worden afspraken op maat gemaakt. Denk aan servicediensten op het gebied van wonen, huishouden, eten en drinken, monitoring en (personen-) alarmering, werken, leren, opleiden, trainen, alsmede vervoer, begeleiding, vakantie en vrije tijd.

  Bewezen aanpak

  De aanpak van Eigen Huys is gebaseerd op de participatieladder en zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) en heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen. Onze oplossing is geschikt voor mensen uit de gehandicaptenzorg, GGZ en ouderenzorg. Eigen Huys werkt nauw samen met nulde- en eerstelijnsvoorzieningen, zoals huisarts en sociale wijkteams en andere (zorg-) organisaties. Cliënten worden zoveel als mogelijk laagdrempelig ondersteund en gaan bij voorkeur in de buurt naar werk, dag- of tijdsbesteding.

  Fullservice concept

  Eigen Huys biedt een integraal fullservice concept. Met een minimum aan bureaucratie en regels wordt een goede kwaliteit van leven geboden aan mensen met een beperking. Korte lijnen, weinig administratieve rompslomp, directe verantwoording aan de opdrachtgever en persoonlijk contact met cliënten en familie vormen de basis.

  Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs. Wij zijn u graag van dienst.