Amarant Groep

Eigen Huys is een initiatief van de Amarant Groep. De Amarant Groep ontwikkelt innovatieve zorgconcepten als antwoord op de zorgvraag in elke levensfase van de cliënt en zijn familie. De ontwikkeling van Eigen Huys past in deze visie. Er zijn momenteel meerdere Eigen Huys-projecten in ontwikkeling en in voorbereiding.


Plezier in de eigen leefomgeving

Onze missie is: zoveel mogelijk mensen met een beperking plezierig in de eigen omgeving laten wonen én op eigen kracht laten deelnemen aan de samenleving.Wat biedt de Amarant Groep?

De Amarant Groep biedt tijdens de hele levensloop van een cliënt, begeleiding en behandeling aan mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking (LVG en VG), autisme, lichamelijke beperking (LG) en/of niet aangeboren hersenletsel (NAH). De Amarant Groep gebruikt hiervoor de volgende merken: Amarant Wijkzorg en Amarant Specialistische zorg (VG), Idris (jongeren met LVG), Dr. Leo Kannerhuis Brabant (autisme) en
Pauwer (LG en NAH). De Amarant Groep heeft zesduizend cliënten en is met bijna vijfduizend medewerkers actief in heel Noord-Brabant.