Algemene voorwaarden

2.3. De vijf pijlers van het EIGEN HUIJS
Het EIGEN HUIJS heeft vijf pijlers als basisvoorwaarden. De basisvoorwaarden zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de WMO en Participatiewet en geven maximaal vorm aan de eigen regie, eigen kracht, eigen huis en eigen netwerk.

a) Eigen woning
De mogelijkheden
- de cliënt huurt of koopt zelf een woning in een geclusterde setting
- de cliënt huurt een woning in geclusterde setting via Amarant
- de cliënt huurt een woning in geclusterde setting bij een andere zorgaanbieder

b) Zonder nabijheid geen EIGEN HUIJS
De cliënt en zijn familie zijn de opdrachtgever. Zij voeren zelf de regie. De familie regelt zoveel mogelijk zelf en woont in de buurt. Waar nodig vult Amarant aan met professionele zorg. Met de cliënt en zijn netwerk maken we hier sluitende afspraken over, die leggen we vast in het sociaal akkoord.

c) Altijd een huiscoördinator beschikbaar
De huiscoördinator coördineert inhoudelijk de zorg en vormt het eerste aanspreekpunt voor cliënt en ouders.
- hij of zij woont in de buurt (dus niet in huis)
- is verantwoordelijk voor het persoonlijk plan van alle EIGEN HUIJS-bewoners
- sluit een sociaal akkoord met de familie voor wat betreft de zorg die zij zelf niet kunnen regelen
- volgt jaarlijks scholing voor accreditatie
- is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid.

d) Rugdekking voor de wijk
Zelfredzaamheid, inzet van het sociale netwerk, meer participatie: ze nemen binnen onze aanpak een centrale plek in. Neemt de zorgvraag onverhoopt toch toe? Dan bemiddelen onze medewerkers proactief naar behandelinterventies of intensievere zorg van Amarant. Dat noemen we ‘rugdekking voor de wijk’.

e) Maximale keuzevrijheid
De cliënten in EIGEN HUIJS hebben maximale keuzevrijheid om diensten van Amarant (of andere zorgaanbieders) af te nemen. Gezamenlijke afspraken worden vastgelegd in het sociaal akkoord. Daarnaast bestaat er ruimte om op individueel niveau aanvullende afspraken te maken. Er kunnen (gezamenlijk of individueel) afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld:
- een gastvrouw die schoonmaakt, kookt, cliënten opvangt na de dagbesteding etc.
- nachtzorg
- maaltijdservice (via Puur Culinair van Amarant)
- hulp bij persoonlijk verzorging
- werk en dagbesteding
- gerichte interventies op het gebied van leefstijltraining, budgettering, training sociale vaardigheden
- extra begeleiding naar activiteiten, uitjes etc.

2.4. Werk/dagbesteding
Zoals eerder beschreven is het van groot belang dat mensen werk hebben. Bij voorkeur met eigen inkomen zodat men minimaal afhankelijk is. Werk leidt naast inkomen immers ook tot sociale contacten waardoor men mensen om zich heen heeft en waar andere relaties kunnen worden opgedaan voor de vrije tijd.

Om bedrijven en instellingen te ondersteunen in de begeleiding op het werk, kan ook de deskundigheid van Amarant worden ingezet. Vanuit een integrale benadering wordt ‘overzorg’ voorkomen en zijn er korte lijnen direct in de nabijheid.